Uçmak İçin İki Kanada İhtiyacımız Var!

Kadınların ekonomiye katkısı, Türkiye ekonomisinde oldukça önemli bir yer kaplıyor. Birçok yerde vurgulanan bu öneme bizim de katkımız olması amacıyla üyesi olduğum TÜSİAD AB Sürecinde Çalışma Grubu olarak bir film hazırladık. Burada gelişmiş ekonomilerdeki oranlarla Türkiye’deki kadının durumunu karşılaştırdık.

Kadınların çalışma oranının %22 olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Gerek eğitimlerinin aksatılması, gerek evlilik sonrası iş yaşamlarının engellenmesi nedeniyle Türkiye’de kadınların iş yaşamına katılma oranı oldukça düşük.
Kadınların iş yaşamında bu kadar arka planda olduğunu düşündüğümüzde, girişimciliklerini artırmak, kendilerine güvenlerini sağlamak amacıyla desteğe ihtiyaçları olduğunu görüyoruz. Kadınların ev, erkeklerin işte günlerini geçirdiği dönemlerden uzaklaştık. Bu dönem, yeniliklerin takip edildiği, kendisini ve ülkesini geliştirenlerin kazandığı bir dönem… Erkek egemenliğinden çok erkeklerin desteğiyle kadınların da kendini geliştirdiği, iş hayatına katıldığı, hem kendilerine hem de ülkeye katkı sağladıkları bir dönem… Gelişmek istiyorsak, kadın-erkek eşitliğini ön planda tutmamız gerektiğini unutmayalım.

Kadınların katkısıyla ekonomi daha çok gelişecektir. Kadınların eğitimine önem verelim; kendilerini geliştirmelerini sağlayıp onlara destek olalım. Unutmayalım ki, uçmak için iki kanada ihtiyacımız var.

 

Meral İnci Zaim
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
İnci Holding A.Ş.
Arşivler
Kategoriler
twitter.com/meralincizaim
  • Önceliğimiz aşı 25 milyon aşı eğitimimizi, ekonomimizi, en önemlisi psikolojimizi daha iyi yapacaktır. Önceliğimiz… https://t.co/1an8QrJCfV

    Tweeted on 12:17 AM Jan 15

  • Gelmesi planlaman aşılar vaktinde gelirse bizim sağlık ordumuz hızla halkımızı aşılar ve ekonomimiz de canlanır. Eğ… https://t.co/0amqkOojPi

    Tweeted on 12:12 AM Jan 15

  • 🎄 https://t.co/BVokzl0m9h

    Tweeted on 09:11 PM Dec 30