Başkan’ın Mesajı

Ülkemizin sağlıklı ve istikrarlı büyümesinde önemli bir rolü olan otomotiv sektörü sağladığı katma değer, yarattığı istihdam ve bağlantı içinde olduğu diğer sanayi kollarıyla ülke ekonomimiz açısından son derece önem arz ediyor.

Türkiye, 2010’u yüzde 8’lik bir büyümeyle kapattı. 2011’de birinci çeyrek yılda %11 büyüme ile büyümede dünya birincisi oldu. Önümüzdeki dönemde en hızlı büyüyecek ülkeler arasında yer alan Türkiye, orta ve uzun vadede dünyanın en önemli ekonomilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye ekonomisinin elde ettiği bu başarının,  2011 yılında da ileri teknoloji ve yüksek katma değerli sektörlere yatırım yaparak devam etmesi gerekiyor. Bugün, Türkiye otomotiv endüstrisi teknoloji, mühendislik, Ar-Ge ve maliyet yapısıyla bölge ülkelerine göre ciddi ve gelişmiş bir rekabet avantajına sahiptir.

Otomotiv sektöründe, üretimde ulaştığımız kaliteli ve nitelikli insan gücü, ülkemizi küresel pazarlar için yeni ve uygun bir üretim merkezi haline getirmiştir. Bu avantajı, Ar-Ge faaliyetleri, verimliliğe odaklı,  teknolojik ve düşük maliyetli projeler, tecrübeli ve verimli işgücü gibi avantajlar ile birleştirebilirsek Türkiye otomotiv sektöründe büyük aşamalar sağlayacaktır.

Sanayi ve ticaret bakanlığı konu ile ilgili çeşitli kurumlar ile işbirliği içinde 2011-2014 Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesini yayınladı.

Türkiye’nin önde gelen sektörlerinden biri olan otomotiv sektörünün konumunun geliştirilebilmesi için“Sektörün Sürdürülebilir Küresel Rekabet Gücünü Artırmak ve Üretimini İleri Teknoloji Kullanımının Ağırlıklı Olduğu Katma Değeri Yüksek Bir Yapıya Dönüşümünü Sağlamak” Genel Amaç olarak belirlenen raporda,  “Ar-Ge Altyapısını İyileştirmek, Şirketlerin Tasarım, Üretim ve Markalaşma Beceri ve Kapasitelerini Artırmak, Otomotiv Sektöründe İç ve Dış Pazarları Geliştirmek, Hukuki ve İdari Düzenlemelerin İyileştirilmesi, Fiziki Altyapının Geliştirilmesi” olmak üzere beş hedef belirlenmiş ve belirlenen bu hedeflere ilişkin eylemlerin 2014‟e kadar hayata geçirilmesi planlanmıştır.

Biz de memleketimizin otomotiv strateji ve hedeflerine ulaşması için üzerimize düşen görevi hakkıyla yapmak için çok çalışmalıyız.  İhracatımızı artırmak için sürekli verimliliğimizi geliştirmek ve en son teknolojileri takip edip uygulamamız lazım.

Kazan-Kazan stratejimizi uygulayabilmek ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için üretimde daha fazla katma değer üretilmesi gerekiyor. Bunu sağlamanın yolu da Ar-Ge ve inovasyonu her alanda uygulamaktan geçiyor.

İhracatımızı artırmak için sürekli verimliliğimizi geliştiriyor, en son teknolojileri takip ediyoruz. İnovasyonu rekabet gücü haline getirmeyi hedefliyoruz.  Türkiye’nin ihracatı artarken bizim de Türkiye ihracatındaki payımız büyüyerek artıyor.

Markalarımızın dünya standartlarında kalite çizgisini yakalamasını, MADE IN TURKEY ‘Türk Malı’ amblemlerini dünyada aranılan bir kalite simgesi haline getirmeyi hedefliyoruz.

Bugüne kadar olduğu gibi başarımızı perçinleyen, bulunduğumuz konumu geliştiren en önemli unsur ekip çalışması ve dayanışma ruhu olmuştur. Biz birbirimize kenetlendikçe ve birbirimizden güç aldıkça başarılarımız ardı ardına gelmiştir.

Başarılarımızın arkasında yatan güç; itibarımız, kurum kültürümüz ve her ikisinin de mimarı olan insan sermayemizdir.

Biz,  her koşulda birlik olarak hareket edebilirsek, dünyadaki yeni gelişmeleri fırsatlara dönüştürür, küresel şirket olma yolunda hızla ilerler, ülkemiz için değer yaratmaya devam ederiz.

 

Meral İnci Zaim
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
İnci Holding A.Ş.

YORUM YAZIN

Arşivler
Kategoriler
twitter.com/meralincizaim
  • “Denizde 82 Gün” Kitabını aldınız mı? Gelirleri Cevdet İnci Eğitim Vakfı Genç Gelişim programına aktarılmaktadır! https://t.co/73mNQA8Mfs

    Tweeted on 09:47 PM Apr 08

  • https://t.co/8nl31wgzNm

    Tweeted on 11:53 PM Apr 04

  • #pikniktenkalan Piknik yapmak için getirdiğimiz malzemelerin atıkları geri götürebiliriz. Doğa çöplük değil.

    Tweeted on 11:34 PM Mar 28